Yhteishaku YAMK-tutkintoihin on nyt käynnissä

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat joustava tapa opiskella master-tason tutkinto. Ne on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. Pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi hakijalla on oltava tutkinnon jälkeen hankittua, saman alan työkokemusta vähintään kolmen vuoden ajalta.

YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä sen mukaan, miten laaja AMK-tutkinto on taustaedellytyksenä. Opinnot kestävät vuodesta kolmeen vuotta. Ammattikorkeakouluissa on kehitetty verkko- ja monimuoto-pedagogiikkaa, minkä ansiosta YAMK-koulutuksissakin on hyvin usein mahdollista opiskella myös työn ohessa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haetaan valtakunnallisessa Opintopolku.fi -hakijapalvelussa.

YAMK-koulutukset – Oulun ammattikorkeakoulu
YAMK-koulutukset – Lapin ammattikorkeakoulu
YAMK-koulutukset – Centria ammattikorkeakoulu
YAMK-koulutukset – Kajaanin ammattikorkeakoulu