Uranosteen koulutustoiminta päätökseensä

Lämmin kiitos kaikille Uranosteen toimintaan osallistuneille!

Uranostetta hallinnoiva PPOTTY ry hakee syksyllä 2014 uutta hanketta, joka toteutuessaan alkaisi alkuvuodesta 2015.