Urasampo jatkaa Uranosteen työtä!

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Uranostettakin hallinnoineelle PPOTTY ry:lle uuden työllisyyshankkeen. Urasampo käynnistyy helmikuussa 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Sisällöllisesti Urasampo jatkaa Uranosteen työtä korkeakoulutettujen työnhakuasioiden parissa uusin toimintamuodoin ja jalostuksien myötä. Keskeisiä toimenpiteitä ovat:

Uravalmennuslinjat
• Valmennus sisältää 6 koulutuspäivää (2–3 koulutuspäivää / viikko).
• Uravalmennuslinjoja on kaksi: A) Alle 30-vuotiaiden ja vastavalmistuneiden linja sekä B) Työuraa jo tehneiden, kokeneiden linja.
• Suurin osa sisällöstä räätälöityy ryhmien keskeisten tarpeiden mukaan.
• Kouluttajina toimivat työnhaun ja urahallinnan eri osa-alueiden kovatasoiset asiantuntijat.

Uranostajat-vertaisryhmäkonsepti ja VertaisVerkko
• Oulussa kokoontuvien ryhmien teemoina ovat osaaminen, uudet näkökulmat omalle uralle, hyvinvointi sekä proaktiiviset työnhakutaidot.
• Verkkomuotoon kehitettävä ja kokonaan verkossa toteutettava Uranostajat-versio, joka suunnataan koko Pohjois-Suomen korkeakoulutetuille.

Kausitapahtumat
• Koulutuskausien avajaisina ja yksittäisinä tapahtumina erilliset teemapäivät.
• Keskustelufoorumit työelämän ajankohtaisista ilmiöistä kiinnostuneille työnhakijoille. Voidaan toteuttaa myös työpajoina.
• Webinaarituotanto, jotka samalla myös täydentävät Uravalmennuslinjojen ja VertaisVerkon toimintoja.

Yhteistyössä korkeakoulujen kanssa hankkeessa myös kehitetään etenkin vastavalmistuneille Pitkospuut työllistymiseen -malli. Itsenäisesti verkossa toimiva tieto- ja harjoittelukokonaisuus sisältää työelämään siirtymisen keskeiset työkalut tiiviissä ja helppokäyttöisessä paketissa.

Mainittujen lisäksi Urasampo järjestää vuosittain 1-2 asiantuntijaseminaaria alueen työllisyyttä edistäville tahoille (esim. muut hankkeet, kaupunkien työllisyystoimijat, korkeakoulujen asiantuntijat, ammattiliittojen ura-asiantuntijat).

ELY/ESR-rahoituksen lisäksi Urasampo-hankkeen taustalla on erittäin laaja rahoittaja- ja yhteistyöverkosto. Akavalaisista ammattiliitoista mukana ovat Tekniikan akateemiset, Insinööriliitto alueyhdistyksineen, Opettajien Ammattijärjestö, Akavan Erityisalat, Suomen Ekonomit, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset, Tradenomiliitto ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut. Korkeakouluista Urasampoa rahoittavat Oulun yliopisto, Lapin yliopisto sekä kaikki pohjoissuomalaiset ammattikorkeakoulut (Oulun amk, Lapin amk, Kajaanin amk ja Centria). Kaupunki- ja kuntarahoittajien verkostoon kuuluvat Oulu, Kemi, Tornio, Kajaani, Ylivieska, Raahe, Kempele, Ii ja Liminka.