Uranostajat – jatkuva haku käynnissä

URANOSTAJAT – Osaamista, vertaistukea, uusia näkökulmia ja innostusta työnhakuun.

Vertaisryhmäkonseptimme Uranostajat on tarkoitettu korkeakoulutetuille henkilöille, jotka haluavat
* Tsemppiä, vertaistukea ja uusia näkökulmia työnhakuun ja hyvinvointiin
* Syventää itsetuntemusta, omia työnhakutaitoja ja ryhmätyötaitoja aktiivisessa prosessissa
* Kirkastaa omaa uratavoitetta ja tunnistaa osaamisen keihäänkärjet

Ryhmän tavoitteena on, että osallistuja kartoittaa prosessin aikana monipuolisesti tilannettaan työnhakijana, syventää osaamistaan aktiivisen ja monipuolisen omatoimisen työnhaun perusteista sekä soveltaa tietoa erityisesti oman työnhaun avainkohdissa.

Kuhunkin ryhmään valitaan 10 osallistujaa. Tapaamiset ovat kolmetuntisia ja niitä on noin viikon välein yhteensä 8 kertaa. Kokoontumispaikka on Oulun keskustassa. Ryhmätapaamisiin sisältyy alustuksia sekä erilaisia harjoituksia ja keskusteluja. Tapaamisten välille sovittavat tehtävät ovat oleellinen osa valmennusta. Välitehtävät kannustavat tutkimaan omaa ammatillista urapolkua ja uudistamaan omaa roolia aktiivisena työnhakijana. Ryhmätapaamiset järjestetään klo 8-16 välillä.

Tapaamisten kolme pääteemaa ovat uudistuminen, osaaminen/aikaansaannokset ja oma hyvinvointi. Ryhmän valmis ohjelmarunko tarkentuu osallistujien tarpeiden mukaan. Prosessia koordinoi ryhmäohjaaja, joka on itse osallistunut aiemmin Uranostajiin.

Uranostajiin ilmoittaudutaan hakulomakkeella ja haku on käynnissä jatkuvasti. Hakemuksen tekemisen lisäksi tarvitsemme hakijalta pdf-muotoisen, ajan tasalla olevan CV:n (lähetysohjeet hakemuslomakkeessa). Ryhmiin valittuihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:
Urakoordinaattori Hanna Kela
hanna.kela(a)uranoste.fi
Puhelin 045 6155 622.

Uranostajat