Uranostajat-ryhmät päätöksessään

URANOSTAJAT – Osaamista, uusia näkökulmia ja innostusta työnhakuun.

Vertaisryhmäkonsepti Uranostajat on tarkoitettu korkeakoulutetuille henkilöille, jotka haluavat
* Tsemppiä, vertaistukea ja uusia näkökulmia työnhakuun ja hyvinvointiin
* Syventää itsetuntemusta, omia työnhakutaitoja ja ryhmätyötaitoja aktiivisessa prosessissa
* Kirkastaa omaa uratavoitetta ja tunnistaa osaamisen keihäänkärjet

Ryhmän tavoitteena on, että osallistuja kartoittaa prosessin aikana monipuolisesti tilannettaan työnhakijana, syventää osaamistaan aktiivisen ja monipuolisen omatoimisen työnhaun perusteista sekä soveltaa tietoa oman työnhaun avainkohdissa.

Ryhmätapaamisiin sisältyy alustuksia sekä erilaisia harjoituksia ja keskusteluja. Tapaamisten välille sovittavat tehtävät ovat oleellinen osa valmennusta. Välitehtävät kannustavat tutkimaan omaa ammatillista urapolkua ja uudistamaan omaa roolia aktiivisena työnhakijana.

Tapaamisten kolme pääteemaa ovat:
1. UUDISTUMINEN
2. OSAAMINEN
3. HYVINVOINTI

Kuhunkin ryhmään valitaan 10 osallistujaa. Tapaamisia on noin viikon välein yhteensä 8 kertaa (á 3 tuntia). Kokoontumispaikka on Oulun keskustassa. Ryhmätapaamiset järjestetään klo 8-16 välillä. Prosessia koordinoi ryhmäohjaaja, joka on itse osallistunut aiemmin Uranostajiin.

Koska Uranoste 2015-2017 -hanke päättyy tähän syyskauteen, viimeinen ryhmä aloittaa tapaamiset syys-lokakuun vaihteessa. Haku on päättynyt – ryhmät ovat täynnä.

Uranostajiin hakeneisiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Aktiivinen pienryhmäprosessi tuottaa tyytyväisyyttä ja työtä:

”Suosittelen ryhmää työnhakijoille. Vertaisten tuki, positiivinen ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä oivallukset itsestä ovat auttaneet tehostamaan työnhakua ja arvostamaan ainutlaatuista osaamistani ja persoonaani.”

”Ryhmässä sai kannustavaa vertaistukea ja joukon johon kuulua. Ryhmän kannustus ja tuki sai uskomaan itseensä ja tekemään parhaansa työnhaussa, niinpä työpaikkakin löytyi.”

Lisätietoja:
Urakoordinaattori Hanna Kela
hanna.kela(a)uranoste.fi
Puhelin 045 6155 622.

Uranostajat