URANOSTE TLDP haussa 31.1. saakka

URANOSTE Team Leadership Development Program (URANOSTE TLDP) on tulossa maaliskuussa ja hakemuksen voi tehdä jo nyt.

 

Koulutukseen sisältyy yritysvierailuja, messuja ja verkostoitumistilaisuuksia vähintään 8 päivää.

URANOSTE Team Leadership Development Program (URANOSTE TLDP) -koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia työskennellä tiimiorganisaatioissa asiantuntija- tai johtotehtävissä. Koulutus sisältää seuraavat osa-alueet:
– Tiimityön johtaminen
– Ihmisten johtaminen tiimeissä
– Innostunut, tuottava ja voittava joukkue
– Työyhteisötaidot, viestintä ja vuorovaikutus
– Kansainvälisen ja hajautetun tiimin johtaminen
– Projektijohtaminen
– Kehitystehtävät tiimeissä – tiimin johtaminen käytännössä:

Tiimin johtamisen käytännön harjoittelu toteutetaan siten, että opiskelijat muodostavat kolme tiimiä, joissa he toteuttavat viikon mittaisia kehitysprojekteja alueen yrityksille ja muille organisaatioille. Kaikki tiimit tekevät työtä saman asian parissa erillisinä tiimeinä kilpaillen toisiaan vastaan. Idea on samantapainen kuin esimerkiksi MTV3-kanavan Diili-ohjelmassa.