Tarkista työsopimuksesi kiemurat liitostasi!

Uranoste-hanke auttaa ansiokkaasti työnhaussa ja moni alueen korkeakoulutettu on löytänyt uuden uran hankkeemme kautta. Mutta työsopimuksia Uranoste ei allekirjoita, eikä neuvokkaan ylemmän toimihenkilön työsuhdekiemuroissa. Ne ovat akavalaisten ammattijärjestöjen heiniä, liittojen sinulle tarjoamia palveluita.

Mitä sitten on erityisesti otettava huomioon, kun uuden työn sopimusta olet tekemässä? Myös ylemmän toimihenkilön työsuhteiden taustalla ovat työehtosopimukset ja sieltä tulee monia asioita annettuna. Insinöörien yleisimmillä aloilla teknologiteollisuudessa, tietotekniikan palvelualalla ja suunnittelutoimistoissa ylempien toimihenkilöiden TES-toimintaa on ollut jo 1990-luvulta pitäen. Näissä töissä lomarahat, sairausajan palkat ja perhevapaat ovat asiallisesti sovitut.

Sovellettava työehtosopimus on kuitenkin syytä varmistaa ainakin aloilla, joissa työehtosopimusta ei vielä ole, kuten kaupassa tai rakennusalalla. Silloin tavoitteena tulisi olla työehtojen määräytyminen vastaavasti kuin alan toimihenkilöiden tai työntekijöiden TES:n mukaan. On muistattava, että palkansaaja voi aina sopia omassa työsopimuksessaan asioita paremmin, mm. vapaa-aikana matkustamisen suhteen, kuin työehtosopimus antaa pohjaksi. Työsopimuksessa työnantaja saattaa tarjota kuukausipalkan päälle erillistä könttäkorvausta ylitöistä tai vapaa-aikana matkustamisesta. Ainoastaan yrityksen ylin johto on työaikalain ulkopuolella. Tuollaisen köntän voi allekirjoittaa ainoastaan, jos tekee vaativia asiantuntijatehtäviä esimiesasemassa. Liittojen suositus on, ettei könttäkorvauksia sovittaisi, vaan jokainen ylempi toimihenkilö hakisi lain mukaiset ylityökorvaukset.

Kannattaa myös miettiä voiko allekirjoituksen laittaa tuosta vain, jos työntekemispaikaksi on esitetty ”yhtiön toimipisteet” tai ”Pohjois-Pohjanmaa”. Tiedossa voi olla vääntöä päivärahoista ja kilometrikorvauksista. Jos työsopimuksessasi on yksikin kohta, joka arveluttaa, sopimuksen tarkistuttaminen oman liittosi lakimiehellä tuo varmuutta.

Uranoste järjestää yhdessä Uuden Insinööriliiton kanssa Työoikeus-luennon 2.11. Ilmoittaudu ihmeessä tähän koulutukseen. Tiedossa on, mikäli aiempien vuosien malliin mennään, reippaasti keskustelua ja kyselyjä. Syksyn aikana kokoontuu myös Uranosteen taustayhdistys Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki ry. Siellä on edustukset hankkeen taustajärjestöistä UIL:sta, TEK:sta, SEFE:stä, TRAL:sta ja Oulun Insinööreistä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan PPOTTY:n vuosikokoukseen, ole yhteydessä allekirjoittaneeseen tai varapuheenjohtaja Jukka Oravaan.

Mikko Sormunen
puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki ry
asiamies, Uusi Insinööriliitto UIL ry