Tausta

Uranoste 2015-2017 käynnistettiin vuoden 2015 alussa. Koulutukset sekä muu käytännön toiminta päästään aloittamaan maaliskuussa.

Uranosteen taustalla vaikuttaa neljä akavalaista ammattiliittoa, Insinööriliitto (IL), Tekniikan akateemiset (TEK), Tradenomiliitto (TRAL) ja Suomen Ekonomit. Uranostetta hallinnoi näiden liittojen sekä muiden sidosryhmien edustajista koostuva Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PPOTTY ry.

Alkuperäinen ajatus Uranosteesta syntyi liittojen halusta tarjota palveluja uutta nostetta uralleen hakeville korkeakoulutetuille. Projektin rahoitukseen osallistuvat liittojen lisäksi myös alueyhdistykset, jäsenmäärältään ja tueltaan merkittävimpänä Oulun Insinöörit. Uranosteen kuntarahoittajina toimivat Oulun, Kajaanin ja Ylivieskan kaupungit, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt projektille Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen. Euroopan sosiaalirahasto on projektin päärahoittaja.

Uranoste 2015-2017 keskeisintä toiminta-alaa ovat työnhakua ja työelämäosaamista tukevat koulutukset ja muut tilaisuudet, jotka auttavat kaupallisen ja teknisen alan osaajia työllistymään tai eteenpäin urallaan. Osa koulutuksista toteutetaan syksystä 2015 lähtien webinaareina, jotta hanke palvelisi Oulun alueen lisäksi entistä paremmin koko Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilla asuvia korkeakoulutettuja. Syksyllä aloitetaan myös Uranostajat-työnhakuryhmät.

Uranosteen taustavoimat

Comments are closed.