Tausta

Uranoste 2015-2017 käynnistettiin vuoden 2015 alussa.

Uranosteen taustalla vaikuttaa neljä akavalaista ammattiliittoa, Insinööriliitto (IL), Tekniikan akateemiset (TEK), Tradenomiliitto (TRAL) ja Suomen Ekonomit. Uranostetta hallinnoi näiden liittojen sekä muiden sidosryhmien edustajista koostuva Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PPOTTY ry.

Yhdistyksen taustatueksi ovat liittyneet myös Akavan Erityisalat, Opetusalan ammattijärjestö, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Alkuperäinen ajatus Uranosteesta syntyi liittojen halusta tarjota palveluja uutta nostetta uralleen hakeville korkeakoulutetuille. Projektin rahoitukseen osallistuvat liittojen lisäksi myös alueyhdistykset, jäsenmäärältään ja tueltaan merkittävimpänä Oulun Insinöörit. Uranosteen kuntarahoittajina toimivat Oulun, Kajaanin ja Ylivieskan kaupungit, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt projektille Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen. Euroopan sosiaalirahasto on projektin päärahoittaja.

Uranoste 2015-2017 keskeisintä toiminta-alaa ovat työnhakua ja työelämäosaamista tukevat koulutukset ja muut tilaisuudet, jotka auttavat kaupallisen ja teknisen alan osaajia työllistymään tai eteenpäin urallaan. Osa koulutuksista toteutetaan webinaareina, jotta hanke palvelisi Oulun alueen lisäksi entistä paremmin koko Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilla asuvia korkeakoulutettuja. Koulutuksien rinnalla pyörivät myös Uranostajat-vertaisryhmät.

Uranosteen taustavoimat

Comments are closed.