Pohjois-Norjan työmarkkinat vetävät

Norjan hallitus esitteli Bodössä 18.11.2011 selontekoa pohjoisten alueiden politiikasta. Ulkoministeri Jonas Gahr Støre innosti norjalaislehdistön mukaan kuulijakuntaa niin, että media saikin aiheen kutsua selontekoa Jonaksen evankeliumiksi. Miksi näin?

Selonteko teki selväksi, että Norja panostaa kunnolla pohjoiseen, pohjoisen energiaprovinssiin ja sen öljy- ja kaasuteollisuuteen, ympäristön hallintaan, uudistuvaan energiaan sekä vahvistaa osuuttaan yhteistyössä Arktisessa neuvostossa, Barentsin neuvostossa ja Pohjoisessa ulottuvuudessa. Samansuuntainen viesti on vahvistunut Venäjältäkin. Etenkin Koillisväylä on siellä noussut esille. Koko lähialue Luoteis-Venäjälläkin on valtavien mahdollisuuksien alue.

Pohjoisen ja koko Suomenkin yritysten kannattaa tehokkaasti seurata mitä arktisella alueella tapahtuu ja katsoa toimialoittain, mitä kehitettävää ja tarjottavaa näihin mahdollisuuksiin on. Selkeitä aloja ovat ainakin turvallisuus maalla ja merellä, kylmäosaaminen, monenlaisen teknologian sovellukset, suunnittelu-, rakennus- ja teollisuusalat. Siis lähes kaikkia toimialoja koskeva asia, vaikkapa peliteollisuudesta kovaan metallibisnekseen.

Keskeistä on kylmäosaaminen, jota Oulusta löytyy kunnolla. Myös Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen murrosvaiheeseen ja nuorisotyöttömyyteen voisi löytyä apu. Esimerkiksi Norjan Finnmarkin läänissä työttömyys on 2%:n tasolla, joka käytännössä tarkoittaa työvoimapulaa. Työvoimasta on kysyntää lähes kaikilla aloilla, palveluista teollisuuteen.

Finnmarkissa on toiveita tiivistää yhteistyötä. Norjan suunnitelmat ovat vuoden aikana vain vahvistuneet. Samalla norjalaiset suunnittelu- ja insinööritoimistot ovat ilmoittaneet toimipisteiden avauksista alueella, mm. Tromsössa. Jo tämän vuoden alkupuolella nämä toimistot kokosivat tiedot omista työvoimatarpeistaan. Ne päätyivät 2000 insinöörin tarpeeseen omissa toiminnoissaan. Toimistojen edustajat esittivät tarpeen tuon kokoisena työvoimapuutteena.

Jaakko Okkonen
Oulun kauppakamari