Novum hakee johtajaa/vakuutusmeklaria

Uranosteen yhteistyöyritys Novum Oy hakee henkilöä vaativiin johto- ja vakuutusmeklaritehtäviin.

Henkilö tulee käyttämään osan työajastaan yleisjohdon, talous- ja henkilöstöjohdon tai markkinointijohtamisen tehtäviin. Rooliin kuuluu toimitusjohtajan työparina toimiminen ja työssä tarvitaan hyvää liiketoiminnan, asioiden välisten suhteiden ja laajojen kokonaisuuksien ymmärrystä. Henkilöllä on kuitenkin itsenäinen asiakasvastuu ja pääosa työstä painottuu vakuutusmeklarin työhön. Osa asiakkuuksista hankitaan itse, osa tulee Novum Oy:n kautta.

Vakuutusalan substanssiosaaminen on olennaista työssä menestymisessä. Myös muulta toimialalta tuleva henkilö voi sopia tehtävään, mikäli hän kykenee erinomaisen oppimiskykynsä ansiosta itsenäisesti ja nopeasti sisäistämään uudella toimialalla tarvittavan osaamisen lainsäädännöstä käytännön toimintatapoihin. Novum Oy kustantaa valittavalle vakuutusmeklaritutkinnon.

Hakijalta toivotaan:
– hyviä luontaisia johtamisominaisuuksia
– näyttöjä onnistuneesta johtamisesta ja/tai tuloksekkaasta toiminnasta vakuutusalalla
– hyvää kokonaisuuksien ymmärtämiskykyä ja nopeaa asioiden omaksumiskykyä
– vakuutusalan ja riskienhallinnan hyvää tuntemusta tai erittäin hyvää kykyä omaksua vakuutustoimialalla tarvittavat tiedot ja taidot (esim. laki vakuutusedustuksista)
– asiakaskontaktien tuntemusta ja kiinnostusta asiakashankintaan
– vakuuttavuutta, jolla saadaan hankittua uusia asiakkuuksia (asiakkuuksien hankinta on verrattavissa esimerkiksi juristipalveluihin eikä niinkään esimerkiksi vakuutusyhtiöiden henkilöasiakasmarkkinointiin tai perinteiseen puhelinmyyntityöhön)

Tällä hetkellä Novum Oy:ssä työskentelee palkkatyössä, itsenäisenä yrittäjänä tai johtajasopimuksella noin 15 henkilöä. Nyt haetaan henkilöä, joka on kiinnostunut omalla työllään vaikuttamaan tulotasoonsa. Työtä voi tehdä itsenäisenä yrittäjänä, yrityksen osakkaana tai pohjapalkalla ja provisiolla. Novum Oy:llä on tällä hetkellä Kuntaliiton kilpailuttama puitesopimus, joka tuo asiakkaiksi kuntia. Muita asiakkaita ovat pääosin julkisyhteisöt, kuten kuntayhtymät ja seurakunnat, sekä yritykset.

Hakemukset ja CV:t tulee toimittaa Uranosteelle sähköpostitse: info@uranoste.fi otsikolla Johtaja/vakuutusmeklari ke 5.6.2013 mennessä.