Miksi kuulua työttömyyskassaan?

Uutisista saa päivittäin kuulla, kuinka yritykset aloittavat YT-neuvotteluita ja kuinka lomautuksia ja irtisanomisia on ympäri Suomea. Tällaisen ikävän tilanteen kohdatessa on hyvä, jos toimeentulo on turvattu työttömyysturvalla.

Tukijärjestelmä työttömyydessä

Suomessa työttömyyden aikainen turva on jaettu kahteen eri tasoon: Kelan maksamaan peruspäivärahaan ja työttömyyskassojen maksamaan ansiopäivärahaan. Niille työttömäksi jääneille, jotka eivät ole kerryttäneet tarpeeksi työssäoloa ennen työttömyyttä, Kela maksaa työmarkkinatukea.

Ansiopäivärahalla pärjää paremmin

Kelan maksaman peruspäivärahan suuruus vuonna 2012 on 31,36 €/pv, eli keskimäärin n. 674,24 €/kk, ja sitä maksetaan työttömäksi jääneelle henkilölle, joka ei kuulu työttömyyskassaan, mutta on ollut työssä ennen työttömyyttä vähintään 34 viikkoa, eli n. 8 kk työttömyyttä edeltävien 28 kuukauden aikana. Työssäoloehto täyttyy pääsääntöisesti, kun henkilön työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

Ellei työssäoloa ole tarpeeksi, Kela maksaa työmarkkinatukea, jonka suuruus on enimmillään 31,36 €/pv. Työmarkkinatuki on tällä hetkellä tarveharkintaista, eli esimerkiksi puolison tai vanhempien tulot voivat vaikuttaa etuuden suuruuteen.

Ansiopäivärahaa puolestaan maksetaan työttömyyskassaan kuuluvalle, joka kassan jäsenyyden aikana on kerryttänyt työssäoloa vähintään edellä mainitut 34 viikkoa.

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta ja sen päälle maksettavasta ansio-osasta. Ansio-osa lasketaan matemaattisten kaavojen perusteella viimeisten 34 viikon palkasta. Ansiopäiväraha on siis useimmiten suurempi kuin Kelan maksama peruspäiväraha tai työmarkkinatuki. Esimerkiksi 3 000 € kuukausituloilla ansiopäiväraha on n. 77,56 €/pv ja keskimäärin 1 667,54 €/kk. Oman päivärahan suuruutta voi helposti arvioida esimerkiksi IAET-kassan kotisivuilta löytyvän Päivärahalaskurin avulla.

Ero peruspäivärahan ja ansiopäivärahan välillä saattaa siis olla melkoinen. Jos et vielä kuulu työttömyyskassaan, kannattaa liittyminen tehdä mahdollisimman pian.

Milloin voin liittyä kassaan?

Palkansaajien työttömyyskassaan voi liittyä yleensä vain palkkatyössä ollessaan. Yrittäjille puolestaan on oma työttömyyskassa.

Myös opiskelijat voivat liittyä kassaan esimerkiksi kesätöitä tehdessään. Päätoiminen opiskelu myös katsotaan normaalia tarkastelujaksoa pidentäväksi ajaksi enintään 7 vuodella. Vaikka työssäoloa ei yhden kesätyön aikana kertyisi tarpeeksi, saattaa jo esimerkiksi kahden kesän kesätöillä saada kerrytettyä 34 työssäoloehdon täyttävää viikkoa. Näin ollen ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos työtä ei heti opiskelun päätyttyä löydy.

Lisätietoa työttömyyskassasta löytyy osoitteesta www.iaet.fi

Elina Johansson
Lakimies, IAET-kassa