MarkkinointiKEKO

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: markkinointi-, myynti- ja /tai viestintätehtäviin suuntautuvat kaupallisen, teknisen tai muun korkea- tai ammattikorkea-asteen koulutustaustan hankkineet kehittämis- ja kehittymishaluiset työttömät ja työttömyysuhanalaiset työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve ja jotka soveltuvat asiantuntijakoulutukseen ja koulutuksen tavoiteammateissa toimimiseen.

Lue lisää ja ilmoittaudu.