Koulutus, valmennus ja palkkatuki työllistymisen apuna

Työllistymisen apuna voi käyttää työvoimakoulutuksia, työelämävalmennusta ja palkkatukea. Lisätietoa työllistymiskeinoista Uranosteen sivuilta sekä työ- ja elinkeinotoimistoista. Uranosteen työvoimakoulutukset löytyvät TE-toimiston koulutushausta hakusanalla Uranoste.