Fingineers Suomen ja Saksan työmarkkinoiden välisenä luotsina

Saksassa tarvitaan kipeästi asiansa osaavia insinöörejä. Suomessa sen sijaan on insinööreistä tällä hetkellä ylitarjontaa. Kuulostaa siis varsin järkevältä lähettää suomalaiset insinöörit työnhakuun Saksaan.

Se, mikä suomalaisesta näkökulmasta on itsestään selvää, saattaa saksalaisille kuitenkin olla vierasta. Suomi ei ole Saksalle niin merkittävä kumppani kuin Saksa Suomelle. Varsinkin pienet ja keskisuuret saksalaiset yritykset eivät tiedä Suomesta juuri mitään. Pohjoinen – Saksan näkökulmasta kaukainen – sijainti tiedetään, tiedetään sekin, että kieli on vaikeaa ja että järviä ja luontoa on paljon, mutta siihen tieto usein sitten jääkin. Saksalaisille ei heti tule mieleen, miksi heidän pitäisi kiinnostua Suomesta ja miten he voisivat siitä hyötyä.

Toisin on suhde Espanjaan. Kun Saksassa kuultiin Espanjan korkeasta työttömyydestä, Saksan eri osavaltiot hakivat bussilasteittain espanjalaisia insinöörejä tutustumaan Saksaan houkutellakseen heitä töihin. Tämä siitä huolimatta, että useat espanjalaisista eivät puhuneet edes englantia. Mutta saksalaiset kokevat Espanjan tuttuna EU-maana ja mukavana lomakohteena, jonka ruoka on tullut tutuksi sadoissa eri espanjalaisissa ravintoloissa ympäri maata.

Suomea sen sijaan pitää lobata. Tilanne ei ole kuitenkaan huono. Suomalaisilla työnhakijoilla on kansainvälisyydestään ja kovatasoisesta koulutuksestaan johtuen paremmat lähtökohdat kuin espanjalaisilla kilpailijoillaan, niitä ei Saksassa vain vielä tunneta. Lisäksi ansioitaan on usein vaikea päästä esittelemään, koska polku henkilöstöjohdon luo on raskaista hierarkioista johtuen pitempi kuin Suomessa. Ja jos henkilöstövastaavan sihteeri päätyy pitämään Suomea liian outona maana, hakemus saattaa päätyä roskakoriin ennen kuin se on edes ehtinyt perille.

Saksa on hierarkinen ja mutkikas yhteiskunta, jossa pelisäännöt on tunnettava. Myös työnantajien odotukset ovat kovat, insinööreiltä odotetaan korkean koulutuksen ja osaamisen lisäksi oikeanlaista asennetta, motivaatiota ja valmiutta opiskella saksaa. Ovien avauduttua oikeanlainen valmistautuminen työhaastatteluun on keskeistä.

Fingineers Consulting auttaa suomalaisia työnhakijoita kaikissa Saksaa koskevissa kysymyksissä, avaa ovia henkilöstövastaavien luo ja valmistelee hakijat huolella haastattelutilanteisiin. Lisää tietoa Fingineersin rekrytointiprosessista ja ajankohtaisesta avoimista työpaikoista: www.fingineers.fi.

Anna-Maija Mertens, VTT
Fingineers Consulting, Berlin