Oma yritys ja starttiraha

Yksi keino työllistää itsensä on oman yrityksen perustaminen. Yrittäjäksi ryhtyvälle voidaan myöntää starttirahaa, jonka tarkoituksena on edistää uusien yrityksien syntymistä ja omaehtoista työllistymistä. Starttiraha turvaa uuden yrittäjän toimeentuloa sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Tukipäätös tehdään pääsääntöisesti kuudeksi kuukaudeksi, mutta siihen voi tapauskohtaisen harkinnan perusteella saada jatkoa. Starttirahaa voidaan myöntää useammalle yrittäjälle, jotka työskentelevät samassa yhtiössä.

Starttirahan myöntämisen edellytyksinä ovat muun muassa yrittäjäkokemus tai -koulutus, yrityksen valmiudet kannattavaan liiketoimintaan, toimialavalmius sekä se, ettei yritystoimintaa ole aloitettu ennen päättämistä tuen myöntämisestä. Starttirahan myöntämisedellytysten arvioimiseksi työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata yrittäjäehdokkaan asiantuntijalle, joka tekee hankkeesta kirjallisen arvion. Lausuntoja antavat muun muassa uusyrityskeskukset, jotka tarjoavat myös maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille. Starttirahasta ja sen myöntämiseen vaikuttavista asioista kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon.

Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää yrittäjäkoulutuksia, joiden tavoitteita ovat yrittäjätietouden ja liiketoimintaosaamisen lisääminen. Koulutukset lisäävät aloittavien yrittäjien henkilökohtaisia valmiuksia yritystoiminnan aloittamiseen ja auttavat verkostoitumisessa. Yrittäjäkoulutus ja yritystoiminnan aloittaminen on mahdollista yhdistää joustavasti.

Comments are closed.